Svako korištenje www.angellum.hr podložno je uvjetima korištenja opisanim u ovom članku.

Angellum.com (angellum.hr za područje Hrvatske) će nastojati da se na našem web shopu uvijek nalaze točni i najsvježiji podaci.

Svi korisnici Angellum.hr koriste na osobnu odgovornost.

Angellum.hr je branding stranica koja može zaprimiti narudžbe, te proslijediti svojim partnerima distributerima za izvršenje isporuke na korisnikovu adresu.

Angellum.hr nije odgovoran za izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili kaznene štete nastale korištenjem, pristupom ili nemogućnošću korištenja www.angellum.hr ili radi mogućih pogrešaka ili nepotpunosti sadržaja.

Angellum.hr pridržava pravo izmjene uvjeta korištenja, prestanka postojanja i rada svih ili bilo kojeg dijela Internet stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku djelovanja na www.angellum.hr.

Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida od strane Angellum.hr ili korisnika u bilo kojem trenutku prestankom korištenja ovih Internet stranica.

Nisu dopuštene sve djelatnosti objavljivanja, ispravljanja, otuđivanja te neovlaštenog administriranja www.angellum.com osim osobama ili poduzećima ovlaštenim od strane Angellum.hr